Mester Helmut Voigt har i 50 år framstilt tromboner av høy kvalitet. Fra 1988 ble denne kunnskapen også ført videre til hans sønner Stephan og Markus som imellomtiden også er blitt mestere i faget.

1956 - Biegen Tubaanstoß

1956

1956 - Biegen Tubaanstoß

1956

De velkjente ”Voigt-trombonene ” som ble utviklet av brødrene Horst og Helmut Voigt fra 1950- årene er siden blitt en fast del av blåsegruppen i mange kjente orkestre. Ikke minst er det takket være årtiers tette kontakt med profesjonelle musikere. Det begynte med Helmut Stachowiak (solotrombonist i Deutsche Staatsoper Berlin) i 1960 og 1970-årene, og fortsatte med mange kjente trombonister til nå. Trombonene fra firmaet Helmut Voigt er kjent langt utover Tysklands grenser. Helt fram til i dag blir instrumenter laget som kunsthåndverk i enkeltproduksjon. Instrumenter som svarer til musikerens og det enkelte orkesters klangforestillinger.

1958

1958

1958

1958

Ved spesielle begivenheter er tromboner fra firmaet Helmut Voigt del av umiskjennelige lytteopplevelser, naturligvis i samspill med de forhåndenværende musikere. Her må nevnes som eksempel gjenåpningen av Frauenkirche i Dresden hvor Beethovens ”Missa solemnis” ble spilt på ”Helmut Voigt” tromboner.

Helmut og Stephan Voigt, begge mestere i sitt fag, lager nå instrumenter i 8. henholdsvis 9. generasjon. Tromboner, trompeter, flygelhorn og de historiske messinginstrumentene fra mesterverkstedet Helmut Voigt har et framragende ry blant fagfolk.

Fra 1950 laget brødrene Horst og Helmut Voigt alle messinginstrumenter fra pocketkornett til keisertuba. Fra 1973 konsentrerer firmaet seg om framstillingen av tromboner, trompeter, flygelhorn og historiske instrumenter av høy kvalitet, inkl. spesialproduksjoner.

2013 Helmut Voigt

2013 Helmut Voigt