Klassiske tromboner blir bygget etter originaler fra den klassiske musikkepoken. Hvis ikke annet ønskes er kanten på schallstykket på høyde med 4. trekkposisjon slik som på de historiske originalene.

 

HV-Klassisch-A1 : Klassisk alttrombone i Ess

Klassisk alttrombone i Ess etter Christian Cornelius Voigt (Instrumentmaker Markneukirchen 1789-1865). Original: Musikinstrumentenmuseum Basel.

Schallstykke ved 4. trekkposisjon. Bladtverrstag ved schallstykket.

Schallstykke ved 4. trekkposisjon. Bladtverrstag ved schallstykket.

HV-Klassisch-T1 : Klassisk tenortrombone i B

Klassisk tenortrombone i B etter Johann Georg Eschenbach (Markneukirchen 1796). Original: Grassimuseum für Musikinstrumente Leipzig.

 

HV-Klassisch-B1 : Klassisk basstrombone i F

Klassisk basstrombone i F etter Christian Cornelius Voigt (Instrumentmaker Markneukirchen 1789-1865).